Wednesday, 15 November 2017

Akhlak muliaAntara perkara yg memberatkan timbangan di Hari Perhitungan ialah akhlak mulia. Setiap masa, usahakan agar akhlak mulia jadi hiasan diri kita. Allah cinta, manusia juga suka. Itulah antara sumber kebahagiaan dunia dan akhirat!

No comments:

Post a Comment